Podstawowym celem każdego filmowca oprócz przekazania informacji i wiedzy o przedstawianych wydarzeniach, zjawiskach, ludziach i przedmiotach, jest wywołanie pożądanych emocji. Bez emocji nie ma zainteresowania i właściwej percepcji przedstawianych w filmie tematów. Emocje przekładają się na zainteresowanie, a zainteresowanie na oglądalność. Filmy potrafiące wywołać najwięcej emocji zdobywają najważniejsze nagrody, ale przede wszystkim zapadają w pamięć aż do wywoływania i kształtowania określonych postaw i poglądów.

Żeby o tym wiedzieć, nie trzeba sięgać do uczonych rozpraw i badań. Wystarczy na podstawie obserwacji programów telewizyjnych obficie przeplatanych reklamami stwierdzić, jak różni się zaangażowanie widza w oglądanie poszczególnych reklam. Te budzące najwięcej emocji przekładają się na automatyczne zainteresowanie przedstawioną tematyką, co w rezultacie odczuje nadawca treści, któremu na takim zainteresowaniu najbardziej zależy.

Oprócz dobrych, wywołujących pozytywne emocje reklam, występują w tych samych spotach reklamowych reklamy złe, wywołujące odwrotne, niepożądane przez reklamodawców emocje. Jednak, o dziwo, te źle usposabiające do przedmiotu reklamy filmy też nie są najgorsze, bo jednak jakąś emocję wywołują. Najgorsze są filmy i różne inne zabiegi reklamowe, które nie wzbudzają najmniejszej emocji i mijają zupełnie dla widzów niepostrzeżenie, a jedynym skutkiem, jaki wywołały jest strata finansowa, jaką poniósł reklamodawca.

Każdy realizujący zamówienia reklamodawców filmowiec, będzie się, rzecz jasna, starał wykonać swoje dzieło jak najlepiej, ale też, nikogo nie trzeba przekonywać, że dzieło nie zawsze jest równe dziełu. Pomijając w tym miejscu i taki fakt, że, na jakość dzieła, nawet tego samego twórcy, ma wpływ wiele często niezależnych od niego samego czynników, co sprawia, że wielu twórców sztuki skrzętnie usuwa ze swoich port folio dzieła, którymi woleliby się nie chwalić, jednak jest prawie pewne, że dobrze przemyślana i profesjonalnie wykonana reklam przyniesie pożądane skutki, dzięki wywołaniu pozytywnych emocji.

Znane są przypadki, kiedy widzowie oglądający filmy dokumentalne, po projekcji, zdziwieni mówią, że nie spodziewali się takich przeżyć, które dosłownie wbiły ich w fotel i nie pozwoliły na oderwanie uwagi od początku do końca. Z takimi opiniami spotykają się także dzieła, które opisują mniej znane zjawiska i opowiadają o ludziach bynajmniej nie z pierwszych stron gazet. Takie opinie najlepiej świadczą nie tylko o profesjonalizmie, ale i wrażliwości, potrafiących wzbudzić emocje filmowców.

Jeśli, więc wiadomo, że reklama, jako odwieczna dźwignia handlu, potrafi zwielokrotnić sprzedaż reklamowanego produktu, a promocja pchnąć do przodu sprawy i ludzi, to reklama i promocja z wykorzystaniem takich nośników informacji, jak telewizja i Internet, a szczególnie te zawierające w sobie ładunek emocjonalny, nadają tej sprzedaży i promocji przyśpieszenia kosmicznego.

O ile są przykłady przypadkowego wywołania wielkich, powszechnych emocji przez tzw. „filmiki” nakręcone wyłącznie, dlatego, że przypadkowy „filmowiec” znalazł się przypadkowo w odpowiedniej chwili i we właściwym miejscu, o tyle nie ma możliwości przypadkowego wywołania właściwych emocji przez osobę nie mającą odpowiedniego przygotowania i talentu, o takich „drobiazgach”, jak profesjonalny sprzęt nie wspominając.

Dlatego doświadczony reklamodawca oraz promujący zjawiska i wizerunek ludzi nadawca określonych informacji i treści, chcąc tym treściom zapewnić niezbędny ładunek emocji, zawsze uda się do profesjonalnych twórców filmów, w tym do Refugium Films.