Refugium Films – zapiski z planu2020-04-01T12:42:51+02:00

Telewizja, jako najefektywniejszy nośnik treści reklamowych | Produkcja Filmów Reklamowych i Promocyjnych

Pierwsza 10-sekundowa reklama konkretnego produktu została nadana w Nowym Jorku, w roku 1941. Jednocześnie z postępem technicznym, powstawały i rozwijały się liczne stacje i kanały telewizji komercyjnej, wraz z nimi producenci i twórcy filmów i kampanii reklamowych. O wielkim znaczeniu, jakie dla biznesu ma i długo jeszcze będzie miał przekaz telewizyjny świadczy fakt, że produkt reklamowany w tamtej, pierwszej w historii reklamie telewizyjnej, a także firma, która w tę pierwszą reklamę zainwestowała, do dzisiaj cieszą się wysoką i powszechnie znaną [...]

O marketingu , reklamie i filmach reklamowych w Internecie | Produkcja Filmów Reklamowych

Marketing internetowy, ogólnie rzecz ujmując, służy do przekazywania informacji, których celem jest pozyskanie uwagi potencjalnych nabywców produktów, usług i promowanie określonych idei oraz wiedzy na pożądane tematy. Narzędziami strategów marketingowych są przede wszystkim różne formy reklamy, a wśród nich najważniejsze to: banery - mające formę krótkiej informacji o reklamowanym produkcie, pojawiającej się w niewielkim prostokącie na stronie internetowej; reklamy multimedialne; reklamy w mediach społecznościowych, w tym tzw. interstitial – inwazyjne narzędzie zajmujące znienacka całą przeglądaną stronę; e-mail marketing i nierozerwalnie [...]

Emocje, jako cel twórców filmów reklamowych | Produkcja Filmów Reklamowych

„Ja jestem Sprite, Ty jesteś pragnienie”  ... „Zjedz Snickersa, bo zaczynasz gwiazdorzyć” „No i fajnie” ... „Nam nie jest wszystko jedno” ... „Zadzwoń do mamy”  ... „Ojciec, prać?!”  Prawie robi różnicę\ Mariola o kocim spojrzeniu. No, to frugo! To jest to! Prawdopodobnie większości czytających powyższą listę przypadkowo zebranych sloganów reklamowych, każde to hasło przypomina produkt, który był nim reklamowany. I to jest najważniejszy dowód na to, jak skuteczne w kojarzeniu przez adresatów reklam, jest ich emocjonalne zaangażowanie. Reklama, żeby mogła [...]

Walka o przyciągnięcie uwagi | Produkcja Filmów Reklamowych

W epoce, gdy można wyprodukować dowolną ilość rzeczy mniej lub bardziej potrzebnych ludziom, podstawowym problemem jest zainteresowanie produktem lub usługą, jak największej liczby potencjalnych nabywców. O przyciągnięcie uwagi konsumentów, stratedzy marketingu toczą nieustanną walkę. Dzisiaj największym w historii obszarem działań wojennych jest Internet. Generałami są informatycy i stratedzy marketingowi, a żołnierzami miliardy użytkowników informacji i treści zawartych w bezmiarze Sieci. Żołnierze – użytkownicy Internetu najczęściej nie do końca zdają sobie sprawę, że są na różne sposoby stymulowani i zachęcani, przez [...]

W Internecie jest jak w życiu | Produkcja Filmów Promocyjnych

Wystarczy chwila refleksji nad codziennym biegiem naszych ludzkich spraw, żeby skonstatować, jak bardzo na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat przyspieszył ten bieg jeden epokowy wynalazek.  Internet, to najbardziej demokratyczne i egalitarne medium w historii świata. Należy w jednakowym stopniu do wszystkich, liczonych w miliardach użytkowników na całym świecie. Anonimowość Internetu zapewnia równość – w Internecie nie ma podziałów na klasy, kasty, lepsze lub gorsze kategorie – wszyscy są sobie równi. Lecz chociaż wolność, demokracja i równość są największymi wartościami współczesnej cywilizacji, [...]

O podstawowych kryteriach udanego filmu reklamowego | Produkcja Filmów Reklamowych

Doświadczeni twórcy filmów reklamowych lub prezentujących idee i treści polityczne i społeczne, czy też propagujące myśli naukowe oraz mające na celu wywołanie pożądanych reakcji społeczeństwa - na przykład zachęcające do przyjmowania szczepień przeciwko Covid-19 – doskonale wiedzą, jak ważna jest współpraca ze zleceniodawcą w pierwszej fazie powstawania filmu. Zdarzają się zleceniodawcy filmów reklamowych lub propagujących inne treści, którzy chcą ograniczyć swój udział w powstawaniu filmu reklamowego lub promocyjnego do wynegocjowania najlepszej, czyli z punktu widzenia wielu zleceniodawców – najniższej ceny, [...]

Kryteria, jakim musi odpowiadać udany film reklamowy | Filmy Reklamowe Produkcja

Udany film reklamowy lub promujący inne treści, musi zapewniać jak największą oglądalność, gdy ma być prezentowany przez stacje telewizyjne, lub największą „klikalność”, gdy będzie przeznaczony do prezentacji w mediach społecznościowych. Profesjonalni twórcy filmów reklamowych lub promujących inne treści, do których należy zaliczyć także reżyserów, operatorów i producentów skupionych w Refugium Films, przystępując do tworzenia filmu kierują się koniecznością zastosowania się do następujących kryteriów: Film reklamowy lub promujący inne treści:  musi o czymś opowiadać;  musi przekazywać zsyntetyzowane treści;  nie może być [...]

Klikalmość, czyli rozpoznawalność filmu reklamowego | Produkcja Filmów Reklamowych

Do podstawowych problemów twórców filmów reklamowych oraz kampanii promocyjnych, należy sprawienie, żeby produkowany film o czymś opowiadał, ograniczał się do przekazywania syntetycznych treści,  nie był przegadany i miał najwyższą jakość. Jednak najlepsze nawet spełnienie wymienionych, podstawowych warunków stworzenia i zapewnienia każdemu filmowi reklamowemu lub promującego inne treści , to dopiero połowa drogi do pełnego sukcesu, którym jest uzyskanie podstawowych celów reklamy, czyli skuteczności i efektywności. Film reklamujący produkty lub promujący wizerunek, ideę lub wiedzę, powinien także zapewnić adresatom filmu możliwość [...]