livestreaming produkcja filmów reklamowych

Wśród wielu zmian, jakie wywołała pandemia, jest i to, że gwałtownemu zwiększeniu uległo zapotrzebowanie na wszelkie formy przekazu on-line. Dzięki możliwościom przekazu obrazów i treści live stream, na żywo, uczniowie i studenci, przymusowo pozostający w domu, mogą kontynuować edukację. Trwają przekazywane w formie video-live webinary, szkolenia i zebrania firmowe. Wiele teatrów rozważa możliwości przekazywania transmisji on-line swoich spektakli przy wykorzystaniu wideo przekazu, live stream.

Na pewno też nowe zastosowania znajdą takie formy przekazu wideo, jakie były stosowane, jako skuteczne i efektywne narzędzia reklamy produktów i usług oraz promocji wizerunków, idei, wiedzy i innych treści, jak: –video testymoniale, czyli krótkie filmy reklamowe, których celem jest przekazanie zachęcającej opinii o reklamowanym produkcie czy usłudze w formie historii, jaką o przedmiocie reklamy opowiada jej nabywca, czy użytkownik;

video tutoriale – czyli filmy, w których ekspert w jakiejś dziedzinie przedstawia, jak w najlepszy sposób korzystać i wykorzystywać wszystkie możliwości reklamowanego produktu i robi to w sposób zachęcający widza do zainteresowania się przedstawianym produktem;

video reportaż, albo storytellingforma filmu reklamowego wymagająca najwyższych kwalifikacji i profesjonalizmu. Ten rodzaj video content marketingu wykorzystuje formę filmu fabularnego. Dzięki dobrze, w filmowy sposób opowiedzianej historii można nie tylko skutecznie i efektywnie zainteresować potencjalnych nabywców lub odbiorców promowanych treści, ale i podtrzymać albo stworzyć markę i wizerunek firmy, lepiej przekazać wiedzę, idee i inne treści.

Jeśli jest pewne, że w wyniku pandemii ulegnie pewnym ograniczeniom konsumpcja dóbr, to trzeba założyć, że branża filmowa, kosztem ilości przejdzie na jakość produkcji, a temu zadaniu podołają tylko najlepsi w branży, w tym Refugium Films