produkcja filmów promocyjnych i reklamowych

Wystarczy chwila refleksji nad codziennym biegiem naszych ludzkich spraw, żeby skonstatować, jak bardzo na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat przyspieszył ten bieg jeden epokowy wynalazek.

 Internet, to najbardziej demokratyczne i egalitarne medium w historii świata. Należy w jednakowym stopniu do wszystkich, liczonych w miliardach użytkowników na całym świecie. Anonimowość Internetu zapewnia równość – w Internecie nie ma podziałów na klasy, kasty, lepsze lub gorsze kategorie – wszyscy są sobie równi. Lecz chociaż wolność, demokracja i równość są największymi wartościami współczesnej cywilizacji, to w połączeniu z anonimowością dają złu wielkie pole do działania.

Obecnie coraz intensywniej rozwijane są metody prezentowania w social mediach, takich jak Facebook, Twitter, YouTube i inne reklamy w formie filmów reklamowych podobnych do tych prezentowanych w blokach reklamowych stacji telewizyjnych.

Gwałtowny rozwój rynku reklam internetowych oraz towarzyszący temu zjawisku rozkwit metod i narzędzi służących nieetycznym, często także niezgodnym z prawem sposobów, a także wręcz godzących w systemy obronne, ochrony prywatności i bezpieczeństwa obywateli i państw, wywołał działania zmierzające do ukrócenia takich niebezpiecznych i niekorzystnych działań.  Powstały i wciąż powstają międzynarodowe instytucje, takie jak IAB – Interactiv Advertising Bureau i jej europejski odpowiednik – IAB Rurope, a także polski IAB- Polska, służące wyznaczaniu standardów etycznego wykorzystywania Internetu, jako nośnika informacji w tym także reklam i promocji produktów, usług, idei i wiedzy.

Także profesjonalne zespoły, studia i pracownie filmowe, a w tym Refugiom Films, oferujące usługi w zakresie produkcji i rozpowszechniania filmów reklamowych i kampanii promujących myśli wiedzę i idee kierują się standardami etycznego i zgodnego z prawem wykorzystywania Internetu do celów reklamowych.