Czas szalejącej w świecie pandemii nie tylko nie minął, ale nie wiadomo wciąż, kiedy osiągnie szczyt, po którym liczba zakażeń zacznie opadać, a porządek spraw i rzeczy zacznie się normalizować. Eksperci gospodarczy i komentujący światowe wydarzenia myśliciele twierdzą, że świat po pandemii będzie zupełnie inaczej funkcjonował i gruntownej zmianie ulegną życiowe potrzeby ludzi. Niektórzy twierdzą, że ludzkość właśnie zakończyła erę konsumpcjonizmu i nieustannego rozwoju rynku dóbr materialnych i usług i zacznie poszukiwać innych wartości. Obecnie jednak trudno sobie wyobrazić, jak zaczną się kształtować międzyludzkie stosunki, bo wyobraźnię ograniczają dotychczasowa wiedza i doświadczenia, z których wynika, że większe znaczenie dla ludzi będą miały sprawy niematerialne. Być może ludzie przestaną się kierować chęcią posiadania, kupowania i konsumowania, a większą uwagę zwrócą na potrzeby kulturalne, intelektualne i duchowe?

Zanim jednak samo życie wskaże kolejny etap rozwoju ludzkiej cywilizacji, już teraz, z potrzeb chwili wynika, jak zwiększy się znaczenie elektronicznych form przekazywania informacji. Warunki epidemiczne, nakazujące izolowanie się, zmusiły ludzi do szerszego wykorzystywania internetu do pracy on-line. Pierwsze, wzbudzające kontrowersje przekazy lekcji on-line przez stacje telewizyjne, pokazały jak wiele trzeba poprawić w wykorzystywaniu techniki metod przekazu video live i live stream.

Po co przeprowadzać webinary, czyli szkolenia on-line?

Okazało się, że żeby takie przekazy mogły dać pożądany skutek edukacyjny, to lekcje on-line, a także szkolenia on-line, seminaria on-line, czyli webinary, powinny być starannie przygotowane i precyzyjnie zaplanowane, a następnie prowadzone według opracowanego wcześniej scenariusza. Można by w tym miejscu zapytać, po co w takim razie przeprowadzać webinary w formacie live stream, czyli na żywo, skoro można takie szkolenie zarejestrować i po przeprowadzeniu odpowiednich korekt, w udoskonalonej formie przekazać odbiorcom. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby szkolenie w formie webinaru zarejestrować i tak się zresztą dzieje.

Jednak istotą przekazu live stream, są towarzyszące transmisji na żywo emocje, podobne do tych, jaki uczniowie, studenci, czy słuchacze seminariów przeżywają w czasie bezpośredniego kontaktu z nauczycielem, wykładowcą, czy szkoleniowcem. Te emocje wywołują większe zaangażowanie się słuchaczy, które z kolei powoduje większe zainteresowanie przedmiotem lekcji, wykładu, czy też szkolenia.

Dowiedziono również, że reklamy i promocje przekazywane w formacie live stream potencjalnym nabywcom reklamowanych produktów, usług i promowanych treści, wywołują dużo więcej pożądanych z punktu widzenia reklamodawcy reakcji ze strony odbiorców tych treści. 

Jeśli, więc dzisiaj jeszcze nie wiadomo czy i jak będzie się rozwijał marketing internetowy oraz na jakie treści będą oczekiwali użytkownicy internetu i mediów społecznościowych, to już można powiedzieć, że większą niż dotychczas rolę będą odgrywały przekazy on-line, a także webinary. Musi się, więc rozwinąć rynek usług oferujących filmy szkoleniowe i reklamowe w formie, które będą wspomagały wykładowców i prezenterów prowadzących webinary on-line, jako live stream. Wzrośnie też znaczenie profesjonalnego przygotowania samych przekazów live stream, jak i filmów reklamowych i promocyjnych do prezentowania podczas webinarów. Pomoc w  tych przedsięwzięciach każdy chętny znajdzie w profesjonalnych studiach, zespołach i pracowniach filmowych, w tym także w Refugium Films.