produkcja filmów reklamowych i promocyjnych video marketing

Internet, jako medium przekazujące treści reklamowe i promocyjne, bardzo zyskał na atrakcyjności u reklamodawców, gdy wraz z przeglądarką Mosaic, wprowadzoną do Internetu w pierwszych latach 90-tych XX w., pojawiła się możliwość przekazywania grafiki i ramek. Ta możliwość spowodowała gwałtowny skok zainteresowania możliwościami reklamy internetowej, co z kolei spowodowało multiplikację metod i sposobów przekazywania informacji, a w tym także reklam i treści promocyjnych za pośrednictwem Internetu.

Prawdziwy jednak, trwający do dzisiaj postęp w dziedzinie marketingu internetowego, który ma obecnie znaczenie potężnej gałęzi gospodarki światowej, nastąpił, gdy jednocześnie z końcem wielkiego kryzysu gospodarczego, w latach 2007-9, nastała era WEB 2.0. Odradzający się biznes, zwielokrotnił inwestycje w reklamę internetową, doceniając olbrzymie możliwości szybkiego i nieograniczonego miejscem ani czasem dostępu do liczonych w milionach, a nawet w miliardach, potencjalnych nabywców produktów, usług lub promowanych idei i wiedzy. Wraz z gwałtownym zainteresowaniem biznesu reklamą i promocją internetową, niepomiernie przyśpieszył rozwój programów i narzędzi przekazywania treści w Internecie oraz metod strategii marketingowej.

Jest więcej niż pewne, że powoli kończąca się właśnie pandemia przyniesie, albo nawet już przyniosła podobne, jak po kryzysie przyśpieszenie gospodarki światowej, a zatem także zwiększy się zapotrzebowanie producentów i usługodawców na promowanie i reklamowanie swoich produktów. Tym samym wzrośnie popyt na profesjonalnie wykonane filmy reklamowe oferowane m.in. przez Refugium Film.