Reklama internetowa pojawiła się właściwie wraz z powstaniem Internetu. Początkowo miała ona formę reklamy e-mailowej, czyli była rozpowszechniana wraz z korespondencją e-mali.

Internet, jako medium przekazujące treści reklamowe i promocyjne, bardzo zyskał na atrakcyjności u reklamodawców, gdy wraz z przeglądarką Mosaic, wprowadzoną do Internetu w pierwszych latach 90-tych XX w., pojawiła się możliwość przekazywania grafiki i ramek. Ta możliwość spowodowała gwałtowny skok zainteresowania możliwościami reklamy internetowej, co z kolei spowodowało multiplikację metod i sposobów przekazywania informacji, a w tym także reklam i treści promocyjnych za pośrednictwem Internetu.

Prawdziwy jednak, trwający do dzisiaj postęp w dziedzinie marketingu internetowego, który ma obecnie znaczenie potężnej gałęzi gospodarki światowej, nastąpił, gdy jednocześnie z końcem wielkiego kryzysu gospodarczego, w latach 2007-9, nastała era WEB 2.0. Odradzający się biznes, zwielokrotnił inwestycje w reklamę internetową, doceniając olbrzymie możliwości szybkiego i nieograniczonego miejscem ani czasem dostępu do liczonych w milionach, a nawet w miliardach, potencjalnych nabywców produktów, usług lub promowanych idei i wiedzy. Wraz z gwałtownym zainteresowaniem biznesu reklamą i promocją internetową, niepomiernie przyśpieszył rozwój programów i narzędzi przekazywania treści w Internecie oraz metod strategii marketingowej.

Najpopularniejsze rodzaje i formy reklamy internetowej

Z grubsza reklamę internetową można podzielić na reklamę graficzną (display) oraz: e-mail marketing, marketing partnerski, remarketing, reklamę semantyczną i najbardziej interesującą z punktu widzenia producentów filmów reklamowych i akcji promujących wizerunki, idee, wiedzę i inne treści – video marketing.

Video marketing jest jedną z najbardziej skutecznych i efektywnych form reklamy internetowej. Polega on na realizowaniu strategii marketingowej, której celem jest skuteczność i efektywność reklamy, przez przedstawianie przedmiotu reklamy lub promocji w formie filmu reklamowego. Reklamodawca najłatwiej uznaje za skuteczną i efektywną taką reklamę, która nie tylko przyciągnie uwagę potencjalnego nabywcy produktu lub usługi, ale potrafi w nim wzbudzić emocje, które zachęcą go do nabycia reklamowanego produktu. Stratedzy marketingowi określają cel, jako powinien osiągnąć video marketing akronimem AIDA,od: przyciągnięcie uwagi i zainteresowania (ang. attention, interest), wywołanie w nim chęci posiadania reklamowanego produktu (desire) oraz skłonienie go do wykonania oczekiwanej czynności – zakupu, wypełnienia ankiety (action). Treści tworzonego filmu reklamowego mogą, oprócz reklamowania samego produktu, usługi czy promowanych treści służyć promowaniu marki i wizerunku firmy, czy też przybliżać odbiorcom istotę promowanych treści. Video marketing może mieć formę video blogu, poradników pokazujących sposób działania reklamowanych produktów, szkoleń on-line w formie przekazu video live oraz zarejestrowane do wielokrotnego przeglądania (webinary) i recenzje produktów, usług i promowanych treści.

Znakomitymi producentami filmów reklamowych wykorzystywanych w realizowaniu strategii marketingowych, są profesjonalne zespoły i pracownie filmowe, w tym Refugium Films.