produkcja filmó∑ reklamowych i korporacyjnych warszawa

Doświadczeni twórcy filmów reklamowych lub prezentujących idee i treści polityczne i społeczne, czy też propagujące myśli naukowe oraz mające na celu wywołanie pożądanych reakcji społeczeństwa – na przykład zachęcające do przyjmowania szczepień przeciwko Covid-19 – doskonale wiedzą, jak ważna jest współpraca ze zleceniodawcą w pierwszej fazie powstawania filmu. Zdarzają się zleceniodawcy filmów reklamowych lub propagujących inne treści, którzy chcą ograniczyć swój udział w powstawaniu filmu reklamowego lub promocyjnego do wynegocjowania najlepszej, czyli z punktu widzenia wielu zleceniodawców – najniższej ceny, podpisania umowy, a następnie opłaceniu faktury. 

Często dopiero w trakcie pierwszych brifów – spotkań, na których powstają założenia filmu, producentom i twórcom filmu udaje się skłonić zleceniodawcę do niezbędnej współpracy. Bo to zleceniodawca powinien wiedzieć najwięcej o produkcie, którego reklamę lub promocję zleca.

W tej bardzo ważnej, jeśli nie najważniejszej, wstępnej fazie powstawania filmu reklamowego lub promującego inne treści, zleceniodawca powinien poznać najważniejsze kryteria udanego filmu reklamowego. Udany film reklamowy lub promujący inne treści, powinien przede wszystkim być skuteczny. Skuteczność filmu reklamowego zaś jest mierzona oglądalnością czy też „klikalnością”, gdy nośnikiem treści filmu reklamowego mają być media społecznościowe.

Żaden profesjonalny twórca filmów reklamowych lub promujących inne treści, w tym także reżyserzy, producenci i operatorzy pracujący w Refugium Films, nie przystąpi do tworzenia filmu reklamowego lub promującego inne treści, bez uzgodnienia ze zleceniodawcą założeń i celu, jaki ma być osiągnięty.

Jak z tego wynika, jednym z podstawowych kryteriów powstania udanego filmu reklamowego lub promującego inne treści jest ścisła współpraca zleceniodawcy takiego filmu z jego twórcami.