produkcja filmów reklamowych promocyjnych video marketing

Reklamę internetową można podzielić na reklamę graficzną (display) oraz: e-mail marketing, marketing partnerski, remarketing, reklamę semantyczną i najbardziej interesującą z punktu widzenia producentów filmów reklamowych i akcji promujących wizerunki, idee, wiedzę i inne treści – video marketing.

Video marketing jest jedną z najbardziej skutecznych i efektywnych form reklamy internetowej. Polega on na realizowaniu strategii marketingowej, której celem jest skuteczność i efektywność reklamy, przez przedstawianie przedmiotu reklamy lub promocji w formie filmu reklamowego. Reklamodawca najłatwiej uznaje za skuteczną i efektywną taką reklamę, która nie tylko przyciągnie uwagę potencjalnego nabywcy produktu lub usługi, ale potrafi w nim wzbudzić emocję, które zachęcą go do nabycia reklamowanego produktu. Stratedzy marketingowi określają cel, jako powinien osiągnąć video marketing akronimem AIDA, od: przyciągnięcie uwagi i zainteresowania (ang. attention, interest), wywołanie w nim chęci posiadania reklamowanego produktu (desire) oraz skłonienie go do wykonania oczekiwanej czynności – zakupu, wypełnienia ankiety (action). Treści tworzonego filmu reklamowego mogą, oprócz reklamowania samego produktu, usługi czy promowanych treści służyć promowaniu marki i wizerunku firmy, czy też przybliżać odbiorcom istotę promowanych treści. Video marketing może mieć formę video blogu, poradników pokazujących sposób działania reklamowanych produktów, szkoleń on-line w formie przekazu video live oraz zarejestrowane do wielokrotnego przeglądania (webinary) i recenzje produktów, usług i promowanych treści.

Znakomitymi producentami filmów reklamowych wykorzystywanych w realizowaniu strategii marketingowych, są profesjonalne zespoły i pracownie filmowe, w tym Refugium Films.