filmy reklamowe promocyjne produkcja

Udany film reklamowy lub promujący inne treści, musi zapewniać jak największą oglądalność, gdy ma być prezentowany przez stacje telewizyjne, lub największą „klikalność”, gdy będzie przeznaczony do prezentacji w mediach społecznościowych.

Profesjonalni twórcy filmów reklamowych lub promujących inne treści, do których należy zaliczyć także reżyserów, operatorów i producentów skupionych w Refugium Films, przystępując do tworzenia filmu kierują się koniecznością zastosowania się do następujących kryteriów:

Film reklamowy lub promujący inne treści:

  •  musi o czymś opowiadać;
  •  musi przekazywać zsyntetyzowane treści;
  •  nie może być przegadany;
  •  trzeba mu zapewnić najwyższą jakość techniczną;
  • musi umożliwiać odbiorcy spojrzenie z jego punktu widzenia;
  •  trzeba mu zapewnić najwyższą ”klikalność” w mediach społecznościowych;
  •  musi być sam reklamowany, jako gotowy produkt;
  • musi zawierać elementy budujące markę jego twórców;
  •  trzeba mu zapewnić najlepsze SEO;
  •  musi trafiać najprostszą drogą do z góry określonego odbiorcy.

Podczas pierwszych spotkań (briefów), w czasie, których, jak to często bywa w praktyce, twórcy planowanego filmu reklamowego lub promującego inne treści, starają się uświadomić stronie zlecającej wykonanie filmu reklamowego, jak ważny jest jej udział i zaangażowanie w tej pierwszej fazie powstawania filmu. Nikt oprócz zleceniodawcy nie wie więcej o samym reklamowanym produkcie, historii jego powstania i potencjalnych odbiorcach reklamowanego produktu. Dobra współpraca obu stron jest warunkiem wyprodukowania udanego filmu reklamowego lub promującego inne treści.

Dopiero po bardzo szczegółowym określeniu celów, jakie musi osiągnąć udany film reklamowy, jego twórcy będą mogli przystąpić do napisania scenariusza i do realizacji filmu reklamowego lub promującego inne treści.