produkcja filmów reklamowych i promocyjnych

Do podstawowych problemów twórców filmów reklamowych oraz kampanii promocyjnych, należy sprawienie, żeby produkowany film o czymś opowiadał, ograniczał się do przekazywania syntetycznych treści,  nie był przegadany i miał najwyższą jakość.

Jednak najlepsze nawet spełnienie wymienionych, podstawowych warunków stworzenia i zapewnienia każdemu filmowi reklamowemu lub promującego inne treści , to dopiero połowa drogi do pełnego sukcesu, którym jest uzyskanie podstawowych celów reklamy, czyli skuteczności i efektywności.

Film reklamujący produkty lub promujący wizerunek, ideę lub wiedzę, powinien także zapewnić adresatom filmu możliwość spojrzenia na reklamowany produkt, czy przekazywaną treść z własnego punktu widzenia, który nie zawsze jest tożsamy z punktem widzenia twórców filmu i przekazywanych treści. Doświadczeni, profesjonalni twórcy filmu reklamowego starają się nie sugerować własnymi odczuciami, wrażeniami, emocjami i wiedzą na przekazywany temat, pozostawiając te wrażenia potencjonalnemu odbiorcy przekazu.  Zbyt intensywne zachęcanie i namawianie odbiorców reklam do zainteresowania się reklamowanymi produktami, najczęściej zniechęca widzów nie tylko do uważnego obejrzenia reklamy, czy innych przekazywanych treści, ale samego przedmiotu reklamy. Jeśli najlepsza nawet reklama zawiera, jako główny motyw jakąś skoczną melodyjkę, to może to w końcu doprowadzić adresata reklamy do zniecierpliwienia, skutkującego przełączeniem telewizora na inny kanał lub wyłączeniem go.

Warto też pamiętać, że jeśli film reklamowy albo promocja innych treści mają być rozpowszechniane za pośrednictwem mediów społecznościowych, trzeba zadbać o takie przedstawienie jego treści i korzyści płynących z zapoznania się z tymi treściami, żeby zapewnić mu jak najlepszą konwersję, przynoszącą w efekcie filmowi reklamowemu jak największą „klikalność”, która oznacza zainteresowanie filmem a tym samym osiągnięcie zamierzonego celu.