Przede wszystkim, na wstępie trzeba powiedzieć, że filmów nieskutecznych i nieefektywnych nie należy robić wcale, bo byłoby to zajęcie i głupie i nieopłacalne. Niestety, jednak mimo pamiętania o takiej przestrodze, o tym, czy produkowany film reklamowy albo promocyjny będzie i skuteczny i efektywny, będzie się można przekonać dopiero po jego wyprodukowaniu, gdy najczęściej nie można już nic zrobić, żeby odzyskać, chociaż część zainwestowanych pieniędzy.

Dlatego doświadczeni, profesjonalni twórcy filmów wszelkiego rodzaju, od spotów reklamowych, explainer video, krótkometrażowych filmów dokumentalnych i promocyjnych aż po wielkie produkcje fabularne, przestrzegają twardo pewnych zasad, które w dużym stopniu mogą uchronić ich dzieło i ich samych przed wielką wpadką i narazić siebie i inwestora na poważne straty.

Film reklamowy, oprócz wszystkich wymogów, jakie musi spełnić każdy rodzaj filmu autorskiego, kiedy o jego kształcie, formie i treści decydują jego współtwórcy, musi spełniać jeszcze ten, akurat, jeśli chodzi o film reklamowy, najważniejszy wymóg – skuteczności i efektywności, a to znaczy, że musi on spowodować zwiększenie sprzedaży reklamowanego produktu, lub maksymalnie rozpropagować promowane treści. Film reklamowy musi być dobry, jako film, a jednocześnie skuteczny, to znaczy przyciągający jak największą widownię i efektywny, czyli zapewniać inwestorowi opłacalność. A to z kolei znaczy, że zanim rozpocznie się właściwa produkcja filmu reklamowego obie strony – zleceniobiorca i zleceniodawca muszą uzgodnić najważniejsze elementy reklamy czy promocji. Odbywa się to często podczas kilku pierwszych spotkań, w wyniku, których musi powstać brief – wstępny zarys filmu, uwzględniający specyfikę reklamowanego produktu, usługi lub promocji jakichś treści czy wizerunku, oczekiwania. Dopiero na podstawie długo i często żmudnie opracowywanego planu wstępnego – briefu, obie strony mogą przygotować projekt umowy, która m.in. określa wysokość planowanych kosztów produkcji i warunki ich korygowania w miarę pojawiających się nieprzewidzianych zdarzeń, może powstać scenariusz filmu reklamowego.

Złudne są oczekiwania, że im krótszy spot lub film reklamowy, na przykład trwający nie dłużej niż trzy minuty explainer video, tym są krótsze wstępne prace – bywa, że jest zupełnie inaczej i żmudny etap przygotowawczy może być dłuższy od całego procesu produkcji filmu reklamowego. Doświadczeni filmowcy wiedzą, bowiem, że im bardziej skrupulatne i przewidujące przygotowania, tym łatwiejsza i tańsza produkcja.

Dopiero na podstawie briefu  pisany jest scenariusz filmu reklamowego. Piszący scenariusze najczęściej pamiętają, że dobry film reklamowy nie może być tylko suchym przekazem podstawowych informacji o reklamowanym produkcie, lecz musi opowiadać jakąś historię, która zainteresuje przygodnych widzów i przyciągnie ich uwagę do reklamowanego produktu czy usługi. Bardzo dobry film reklamowy powinien wzbudzać jakieś emocje, a to znaczy, że powinien rozbawiać albo wzruszać, a na pewno zaciekawiać.

Jednym z etapów realizacji filmu reklamowego jest storyboard, czyli takie układanie scen, postaci i akcji filmu, żeby zachować logiczny i zrozumiały dla widzów ciąg opowiadanej historii z uwzględnieniem chronologii pokazywanych zdarzeń i płynnego przechodzenia od jednej sceny do drugiej. Storyboard jest ważna wskazówką dla trzeciego po napisaniu scenariusza i wykonaniu zdjęć etapu produkcji filmu reklamowegomontażu. Natomiast ostatnim etapem realizacji filmu jest tzw. postprodukcja, w czasie, której dokonuje się niezbędnych prac uzupełniających, takich jak poprawa kolorystyki, synchronizacja dźwięku, podkładanie muzyki, wprowadzanie efektów specjalnych itp. Są oczywiście szkoły zaliczające do etapu postprodukcji również montaż, co ma swoje uzasadnienie.

Tylko najwyżej wykwalifikowani twórcy filmów są w stanie sprawnie i optymalnie prędko przeprowadzić realizację filmu reklamowego, a wśród nich są także filmowcy z Refugium Films.