produkcja filmów reklamowych internet facebook youtube

Z badań marketingowych jasno wynika, że we współczesnym świecie, najskuteczniejszym nośnikiem treści informacyjnych, a tym samym także reklam, są media społecznościowe, a zwłaszcza Facebook.

Profesor Andreas Kaplan definiuje pojęcie „social media”, jako grupę użytkowników Internetu, bazującą na internetowych rozwiązaniach aplikacji, które opierają się na ideologicznych i technologicznych podstawach Web 2.0 (czyli serwisów internetowych, w których podstawową rolę odgrywa treść generowana przez użytkowników tych serwisów) umożliwiających tym użytkownikom tworzenie i wymianę interesujących ich treści. Dzięki wszechobecnej dostępności, media społecznościowe całkowicie odmieniły sposób porozumiewania się poszczególnych ludzi, jak i przepływu informacji między organizacjami, przedsiębiorstwami i wszystkimi uczestnikami życia społecznego i gospodarczego i osiągnęły nigdy dotąd nie notowaną prędkość i zasięg przepływu informacji. Dość powiedzieć, że największe medium społecznościowe Facebook, w połowie 2019 r. notował ponad 2,5 miliarda aktywnych użytkowników. 

Profesjonalni producenci filmów reklamowych, a w tym także Refugium Films są w stanie zapewnić swoim klientom nie tylko wyprodukowanie nośnego filmu reklamowego, ale i zapewnienie mu jak największą rozpoznawalność w mediach społecznościowych.