W epoce cywilizacji cyfrowej, w której żyjemy, zastanawianie się, czy warto reklamować produkt, usługę czy wizerunek za pośrednictwem różnego rodzaju mediów, żeby istnieć na rynku, to tak jakby pytać, czy warto oddychać, żeby żyć. Śmiało można postawić tezę, że jak czegoś nie ma w mediach, to tak, jakby nie istniało w świadomości potencjalnych nabywców. Jedyny płynący z tej konstatacji wniosek jest taki, że żeby sprzedać produkt, usługę lub wizerunek, albo wypromować ideę lub wiedzę o czymś, trzeba to pokazać jak najszerszej widowni, a więc w mediach.

Problemem pozostaje, jak, kiedy i gdzie pokazywać reklamę produktów oraz promocję myśli i idei.
Oczywiście sposób reklamowania produktu czy też promowania idei, jest zależny od rodzaju przedmiotu reklamy bądź promocji. Trudno nawet sobie wyobrazić osiągnięcie pożądanej skuteczności i efektywności reklamy czy promocji bez poszanowania specyfiki ich przedmiotu. Nie można przecież w taki sam sposób reklamować artykułów pierwszej potrzeby, np. masła, czy wędlin, jak luksusowe jachty, czy inne przedmioty zbytku. I to wcale nie tylko z powodu różniącego się „targetu”, czyli potencjalnych odbiorców reklamowanych produktów, ale choćby, dlatego, że adresaci przekazów reklamowych czy treści promocyjnych przywiązują inny rodzaj uwagi do masła, a inny do jachtu.

Jeśli masło – czego dowodzą specjalistyczne badania – można reklamować z powodzeniem poprzez explainer video, czyli krótką reklamę filmową, która nam coś tłumaczy, to jachty powinno się reklamować w zupełnie innym czasie i paśmie nadawania, gdy odbiorcy są bardziej skłonni do dłuższego kontemplowania treści reklamowych i podchodzą do nich z większym namysłem. Inaczej mówiąc, ten sam widz będzie zainteresowany odpowiednio przekazaną mu reklamą masła i pozostanie zupełnie nie zainteresowany ofertą nowoczesnych jachtów, co może się radykalnie zmienić, gdy będzie przygotowany do odbioru innego rodzaju treści.

ZRÓB ŚWIETNEGO “EKSPLEJNERA”

Jak wiadomo, pod pojęciem explainer video kryje się krótki dwu, trzyminutowy film, który w jak najbardziej zwięzłej formie informuje odbiorców o zaletach reklamowanego produktu, usługi lub promowanych treści. Każdy, kto inwestuje w reklamę swojego produktu za pośrednictwem mediów audiowizualnych, dobrze wie, na jaką konkurencję natrafi jego reklama w pozyskiwaniu pożądanej uwagi widza. Konkurujące z sobą reklamy walczą o uwagę widza różnymi konwencjami przekazu od animacji, poprzez filmy wirialne, pokazy, demonstrowanie, treści humorystyczne, a czasem alarmistyczne, edukacyjne, dokumentalne aż do treści fabularyzowanych. Celem każdego profesjonalnego twórcy filmów reklamowych i akcji promocyjnych jest wywołanie odpowiednich emocji. Jest, bowiem dowiedzione, że reklamy nie wzbudzające żadnych emocji nie tylko nie są skuteczne i efektywne, ale wręcz przynoszą odwrotny do zamierzonego skutek. Mówi się nawet, że gorsza od braku reklamy jest tylko zła reklama.

Żeby wyprodukować skuteczny i efektywny explainer video, w którym w pierwszych 10 sekundach uwagę widza przyciąga coś w rodzaju gromu z jasnego nieba, a dopiero potem zaczyna się trzęsienie ziemi, podczas którego oszołomiony widz, nie odrywając wzroku od ekranu dowiaduje się w ciągu dwóch minut zadziwiających rzeczy o reklamowanym produkcie i siłą rzeczy zanotuje te treści w pamięci, potrzebna jest ścisła współpraca inwestującego w reklamę przedsiębiorcy i profesjonalnej ekipy filmowej. Takiej, jaka jest Refugium Films.