Marketing i związane z nim usługi, w tym także filmy reklamowe i kampanie promocyjne, posługują się anglicyzmami, które irytują purystów językowych, lecz jak to objaśnia językoznawca prof. Bralczyk, są nieuniknionym elementem rozwoju cywilizacji informacji cyfrowej, której powszechnie przyjętym językiem porozumiewania się jest język Szekspira. Zamiast więc wieść akademickie dysputy o konieczności chronienia języka ojczystego, lepiej po prostu zaznajomić się z częściej używanym anglojęzycznymi terminami i zwrotami.

Explainer video to zgodnie z definicją, krótki, najwyżej dwu trzyminutowy film objaśniający (explainer – objaśniacz) o działaniu jakiegoś urządzenia, charakterze usługi lub zawiadamiający o mającym nastąpić ważnym wydarzeniu. Forma explainer wideo jest bardzo cenionym przez reklamodawców sposobem reklamy, gdyż z jednej strony dobitnie tłumaczy konieczność użycia reklamowanej rzeczy, a z drugiej, jej zwięzłość ma zasadniczy wpływ na koszty tego rodzaju reklamy.

Explainer video – animacja? Film z lektorem? Film z aktorem?

Zwięzła forma explainer video bynajmniej nie oznacza, że jest to najłatwiejsze do wykonania dzieło. Wręcz przeciwnie! Trzeba nie lada twórczej wyobraźni i prawdziwej filmowej wiedzy, żeby obfitą nieraz treść streścić do dwóch minut tak, żeby główna idea przekazu nie tylko była zrozumiała dla odbiorców, ale jeszcze przyciągnęła ich uwagę, zawiadomiła, a nawet zaalarmowała o czymś i pobudziła emocje, a najlepiej nastroiła pozytywnie do przedmiotu reklamy.

Wszystkie kryteria, jakie musi spełniać dobry explainer video, a więc zwięzłość, jasność i emocjonalność, decydują o jakości filmu reklamowego, która z kolei jest przekładana na skuteczność i efektywność reklamy. Specjaliści marketingowi dysponują badaniami, z których wynika, że format explainer video niezwykle odpowiada warunkom konwersji na landing page, czyli za pomocą jednego kliknięcia przekierowania reklamy na stronę główną, docelową, na której potencjalny klient może znaleźć najwięcej potrzebnych mu informacji o produkcie reklamowanym.  Konwersja za pośrednictwem explainer video może być zwiększona od 15-do 50%, co w praktyce oznacza, że o tyle zwiększa się dostępność reklamy.

Explainer video wydatnie zwiększa też SEO (search engine optimization), czyli pozycjonowanie treści w wyszukiwarkach w sposób zapewniający ich optymalne wyszukiwanie.