Cztery pierwsze punkty dekalogu twórców filmów reklamowych oraz kampanii promocyjnych, można skondensować w następujący sposób: 1. Film musi o czymś opowiadać. 2. Film musi się ograniczać do przekazywania syntetycznych treści. 3. Film nie może być przegadany. 4. Filmowi trzeba zapewnić najwyższą jakość.

A oto następne punkty dekalogu warunkującego zapewnienie każdemu filmowi reklamowemu lub kampanii promocyjnej uzyskanie podstawowych celów reklamy: skuteczności i efektywności:

5. Film reklamujący produkty lub promujący wizerunek, ideę lub wiedzę, powinien zapewnić adresatom filmu możliwość spojrzenia na reklamowany produkt, czy przekazywaną treść z własnego punktu widzenia, który nie zawsze jest tożsamy z punktem widzenia twórców filmu i przekazywanych treści. Doświadczony twórca filmu stara się nie sugerować własnymi odczuciami, wrażeniami, emocjami i wiedzą na przekazywany temat, pozostawiając te wrażenia potencjalnemu odbiorcy przekazu.  Zbyt intensywne zachęcanie i namawianie odbiorców reklam do zainteresowania się reklamowanymi produktami, najczęściej zniechęca widzów nie tylko do uważnego obejrzenia reklamy, czy innych przekazywanych treści, ale samego przedmiotu reklamy.

6. Jeśli film reklamowy albo promocja treści mają być rozpowszechniane za pośrednictwem mediów społecznościowych, trzeba zadbać o takie przedstawienie jego treści i korzyści płynących z zapoznania się z tymi treściami, żeby zapewnić mu jak najlepszą konwersję. Logo, lub ciekawy motyw eksponowane w CTA , czyli wezwaniu do akcji albo zachęceniu do kliknięcia, muszą zapewnić filmowi reklamowemu jak największą „klikalność”, która oznacza zainteresowanie filmem a tym samym osiągnięcie zamierzonego celu.

7. Film reklamujący produkty, jako skończone dzieło sam staje się produktem i tak jak promowane w nim produkty, sam teraz potrzebuje promocji i reklamy, żeby reklamowane w nim produkty i treści mogły trafić do jak największej liczby odbiorców, ponieważ tylko to może mu zapewnić skuteczność i efektywność. Wyprodukowany film reklamowy, powinien być zaprezentowany nawet kilka razy na różnych portalach i stronach internetowych. Nie tylko na tych tematycznie związanych z reklamowanym produktem lub promującym określone treści, ale innych, także tych o charakterze towarzyskim. Dobrze jest w tym przypadku mieć odpowiednio szerokie grono znajomych, gotowych pomóc w udostępnianiu filmu reklamowego.

8. Każdy film reklamowy powinien być wyposażony w pewne budujące markę autorów filmu elementy. Są to czasem nieuchwytne na pierwszy rzut oka szczegóły, które dzięki powtarzalności zapadają w pamięć widza i pozwalają mu kojarzyć te szczegóły z coraz bardziej rozpoznawalnymi twórcami filmu. Takie szczegóły, odpowiadające charakterystycznej kresce malarza, czy niepowtarzalnej frazie pisarza, są w stanie nadać swoim dziełom tylko wybitni i doświadczeni reżyserzy. Ten element jest ważny ze względu na zapewnienie zamówień i pracy ekipie filmowej

Do pełnego omówienia dekalogu twórców filmów reklamowych oraz kampanii promocyjnych pozostały jeszcze dwa ważne punkty. Zostaną one przedstawione w trzeciej, ostatniej części artykułu, którego treść jest na bieżąco konsultowana z filmowcami z Refugium Films.