Od czasu, gdy w 1941 w telewizji NBC po raz pierwszy w historii pojawił się pierwszy film reklamowy, który dzisiaj nazwano by explainer video, nikt nie ma najmniejszych wątpliwości, czy reklama produktu, usługi czy też wizerunku w formie przekazu telewizyjnego jest efektywna i skuteczna. Nie ma pytania CZY reklamować w formie filmu reklamowego nadawanego przez telewizje. Najważniejsze pytania z tym związane brzmi JAK powinien być wyprodukowany film reklamowy i KIEDY, w jakim czasie telewizyjnym powinien być emitowany film reklamowy, żeby zapewniał skuteczność, czyli dotarcie do jak najszerszej widowni; i efektywność, czyli osiągnięcie optymalnych korzyści finansowych przez sprzedawcę reklamowanego produktu, usługi lub promotora wizerunku, idei czy wiedzy. Oczywiście, pytaniom JAK i KIEDY produkować i emitować filmy reklamowe, towarzyszy cała masa dodatkowych pytań na przykład, dotyczących techniki i jakości wykonania filmu reklamowego, a zatem, czy skuteczniejszy jest film:

a/ animowany – reklamujący produkt przy użyciu technik animacji;

b/ demonstrujący – statycznie pokazujący reklamowany produkt;

c/ rekomendujący – budzący zainteresowanie odbiorców przedmiotem reklamy przez powszechnie znane, skupiające uwagę osoby publiczne;

d/ „obyczajowy” – pokazujący scenki z życia wzięte, w których mogą się odnaleźć potencjalni nabywcy reklamowanego produktu;

e/ „stylowy” – wzbudzający w widzach chęć dążenia do osiągnięcia imponującego im stylu życia, w czym może pomóc reklamowany produkt;

f/ humorystyczny – pokazujący humorystyczne scenki, których celem jest przyciągnięcie uwagi widzów do reklamowanego produktu przez rozbawienie ich.

Przedstawione tu elementy spełniające warunki podstawowej funkcji filmów reklamowych, jaką jest przyciągnięcie uwagi widzów do reklamowanego produktu, usługi, czy promowanego wizerunku, łączy jeden, najważniejszy, do którego z mniejszym lub większym powodzeniem dążą twórcy filmów reklamowych, którym można nadać miano „psychologicznych”. Tym elementem są emocje.

Emocje, jako cel twórców filmów reklamowych

Wszystkie badania skuteczności i efektywności reklam emitowanych przez telewizje, jednoznacznie pokazują, że najlepsze wyniki w pozyskiwaniu szerokiej widowni, co w oczywisty sposób przekłada się na osiągnięte efekty finansowe, decydujące o opłacalności inwestycji w reklamę, pokazują, że najważniejszym atrybutem skutecznego i efektywnego filmu reklamowego jest jego zdolność do pobudzenia emocji widzów. Znawcy zagadnienia mówią, że nawet złe emocje, wywoływane przez film reklamowy są korzystniejsze od braku jakichkolwiek emocji. Można się, więc pokusić o taką gradację skuteczności i efektywności filmów reklamowych ze względu na emocje, jakie wywołuje:

1. filmy reklamowe wywołujące emocje pozytywne – najlepsze;

2. filmy reklamowe wywołujące emocje negatywne – nienajlepsze, lecz spełniające zadanie niepozostawiania widza obojętnym;

3. filmy wyprane z jakichkolwiek emocji – najgorsze, nie nadające się do rozpowszechniania.

O tym, jak najlepiej zainwestować w film reklamowy, wywołujący najkorzystniejsze, pozytywne emocje, warto porozmawiać z profesjonalnymi twórcami filmów reklamowych oraz kampanii promocyjnych, m.in. kontaktując się z Refugium Films.