produkcja filmow promocyjnych

W erze telefonów komórkowych wyposażonych w funkcję fotografowania i filmowania, już wszystko wydaje się być sfotografowanie i sfilmowane. Serwisy społecznościowe, jak na przykład Facebook dosłownie zalewają relacje fotograficzne i filmowe, a także relacje na żywo i streaming live events. Trzeba uczciwie przyznać, że wielu uchwyconych na żywo scenek, nawet najwytrawniejszym twórcom fotografiki i filmu nie udałoby się uwiecznić, z tej prostej przyczyny, że nie było ich w momencie dziania się jakichś zadziwiających, wzruszających czy też wstrząsających wydarzeń sfotografowanych lub sfilmowanych na żywo. Takie zdjęcia i “filmiki” zdobywają sobie zasłużoną popularność, a licznik otwarć potwierdza nieograniczoną wręcz oglądalność w mediach społecznościowych.

Z oczywistych powodów, filmy reklamowe i promocje towarów i usług, czy obrazy i działania kształtujące wizerunek osób, organizacji politycznych, obywatelskich i społecznościowych, mocno się różnią od tych uchwyconych najczęściej przypadkowo relacji osiągających gigantyczną oglądalność. Twórcy filmów reklamowych i projektów promocyjnych, chcieliby się zbliżyć w percepcji swoich dzieł do tak niebotycznej oglądalności, ale to pozostaje raczej w sferze pobożnych życzeń. Wszyscy jednak działają tak, żeby wynik ich twórczości miał jak największe powodzenie. Wiadomo, bowiem, jak powodzenie filmu reklamowego wpływa na podniesienie sprzedaży reklamowanego produktu i, jak dobra kampania promocyjna może wpłynąć na wzrost zainteresowania promowaną ideą, dziedziną wiedzy, czy dobrem kultury. Jednym twórcom reklam i promocji udaje się bardziej przyciągnąć do promowanych treści uwagę odbiorców, a innym mniej. Potwierdzają to analizy prowadzone przez ośrodki badania skuteczności i efektywności reklam. Według badaczy skuteczność reklamy osiąga się wówczas, gdy jak największa liczba odbiorców spotów, filmów czy kampanii reklamowych, zapamiętuje, akceptuje, dokonuje zakupu reklamowanego produktu i odczuwa z tego powodu satysfakcję. Natomiast efektywność reklamy wynika ze skuteczności i określa ją wynik finansowy, jaki może osiągnąć sprzedawca po przeprowadzonej kampanii reklamowej.

Z czego wynikają różnice decydujące o mniejszej albo większej oglądalności filmów reklamowych i percepcji akcji promocyjnych?

O tej subtelnej różnicy jaka istnieje między poszczególnymi filmami i spotami reklamowymi, z których jedne osiągają satysfakcjonujące reklamodawcę skuteczność i efektywność reklamy, w którą zainwestował, a inne takich pożądanych efektów nie przynoszą, często decyduje, tak nieuchwytny czynnik, jak talent twórców tych reklam. Oczywiście wielkie znaczenie mają też możliwości techniczne firmy świadczącej usługi reklamowe. Ważne jest przecież, czy przystępując do realizacji filmu po opracowaniu scenariusza, może ona robić na przykład niebanalne ujęcia przy użyciu dronów. Czy jakość zdjęć i dźwięku oraz zgranie tych dwóch w zasadniczy sposób wpływających na jakość filmu elementów, jest na odpowiednim poziomie. A jak już tak ważne elementy produkcji filmowej jak zdjęcia, oświetlenie i dźwięk są zadowalające, to wszystkie one muszą być profesjonalnie zmontowane. Jednakże to ten nieuchwytny czynnik, jakim jest talent reżysera, operatorów i montażysty daje tę subtelną różnicę, która przekłada się na skuteczność i efektywność reklamy.

Dlatego potencjalny reklamodawca zanim powierzy wykonanie filmu albo spotu reklamowego, czy też zaplanowanie i przeprowadzenie skutecznej i efektywnej kampanii promocyjnej, powinien przeprowadzić wnikliwy przegląd możliwości technicznych firmy i na podstawie dotychczasowych osiągnięć ocenić profesjonalizm i talent tworzących ją twórców filmowych, jaki reprezentuje także Refugium Films.