produkcja filmów reklamowych i promocyjnych dom produkcyjny

Rozpoznawalność, skuteczność i efektywność, to trzy podstawowe cele, jakie musi spełniać film reklamowy, żeby inwestycja w film opłaciła się zleceniodawcy, a także dała satysfakcję twórcom filmu reklamowego, co ma dla nich znaczenie nie tylko dla spełnienia ambicji zawodowych, ale w dużym stopniu może się przełożyć na skuteczność i efektywność ich biznesu w postaci dalszych zamówień.

Na pytanie zawarte w tytule, odpowiedź wcale nie musi być jednoznaczna, nawet z punktu widzenia pracowni filmowej oferującej usługi w zakresie tworzenia filmów reklamowych czy projektowania kampanii marketingowych, chociaż określenie „tani” powinno być szybko zastąpione przymiotnikiem „optymalny”. Z jednej strony dla obu stron – zleceniodawcy i zleceniobiorcy – stojących przed koniecznością podpisania umowy o dzieło, jest oczywiste, że film reklamowy lub kampania promocyjna, powinien być z założenia taki, na jaki stać zleceniodawcę. 

Po wspólnym ustalaniu, JAKI ma być film reklamowy, żeby spełniał trzy podstawowe warunki, a więc

a/ rozpoznawalności firmy zleceniodawcy; 

b/ skuteczności, czyli dotarcia do jak najszerszej widowni;

 c/ efektywności, czyli opłacalności finansowej; 

obie strony mogą ustalić cenę optymalną, czyli taką, która w stopniu maksymalnym zadowala zleceniodawcę i zleceniobiorcę. 

Ustalenia te muszą uwzględniać techniczne wymagania dobrej produkcji filmowej, czyli wysoką jakość zdjęć, nagłośnienia i montażu, ale także zapewnić filmowi reklamowemu niezbędny ładunek emocjonalności, co może zapewnić tylko profesjonalny reżyser z dużym doświadczeniem. 

W celu zapewnienia filmowi reklamowemu spełnienia wszystkich warunków, zleceniodawca powinien zwrócić się do renomowanych zespołów filmowych, w tym do Refugium Films.