produkcja filmów reklamowych

Film reklamowy, oprócz wszystkich wymogów, jakie musi spełniać każdy rodzaj filmu autorskiego, kiedy o jego kształcie, formie i treści decydują jego współtwórcy, musi spełniać jeszcze ten, akurat, jeśli chodzi o film reklamowy, najważniejszy wymóg – skuteczności i efektywności, a to znaczy, że musi on spowodować zwiększenie sprzedaży reklamowanego produktu, lub maksymalnie rozpropagować promowane treści. Film reklamowy musi być dobry, jako film, a jednocześnie skuteczny, to znaczy przyciągający jak największą widownię i efektywny, czyli zapewniać inwestorowi opłacalność. A to z kolei znaczy, że zanim rozpocznie się właściwa produkcja filmu reklamowego obie strony – zleceniobiorca i zleceniodawca muszą uzgodnić najważniejsze elementy reklamy czy promocji. Odbywa się to często podczas kilku pierwszych spotkań, w wyniku, których musi powstać brie, czyli wstępny zarys filmu, uwzględniający specyfikę reklamowanego produktu, usługi lub promocji jakichś treści czy wizerunku, oczekiwania. Dopiero na podstawie długo i często żmudnie opracowywanego planu wstępnego – briefu, obie strony mogą przygotować projekt umowy, która m.in. określa wysokość planowanych kosztów produkcji i warunki ich korygowania w miarę pojawiających się nieprzewidzianych zdarzeń, może powstać scenariusz filmu reklamowego.

Wszystkie oczekiwania związane z filmem reklamowym najłatwiej jest osiągnąć, nawiązując współpracę z profesjonalnym zespołem Refugium Films. Refugium Films skupia najwyższej klasy twórców filmowych i gwarantuje wykonanie filmów reklamowych na poziomie zapewniającym podniesienie wskaźników sprzedaży towarów, usług i innych reklamowanych produktów.