filmy reklamowe produkcja

Walt Disney, największy kreator w historii sztuki filmowej, zdobywca rekordowej liczby 26 Oscarów, wśród setek innych innowacyjnych pomysłów, które przyśpieszyły rozwój sztuki filmowej, jako pierwszy stosował tzw. storyboard, czyli rysopis albo sceno rys filmu w fazie produkcji.

Produkcja filmu bez storybordu byłaby czymś w rodzaju poruszania się w nieznanym terenie bez mapy. Dlatego też zresztą filmowcy używają zamiennie określeń storyboard i mapa filmu.

Najprościej sprawę przedstawiając, storyboard jest instrumentem porządkującym chaos, jaki jest nierozerwalnie związany z tworzeniem filmu, czyli konkretyzowaniem produktów wyobraźni autora scenariusza, a następnie odnajdywaniu kompatybilności wyobraźni scenarzysty z wyobraźnią reżysera, tak, żeby wspólnie opowiadana przez nich historia była nie tylko zrozumiała dla widzów, ale także wywoływała u nich jakieś emocje, bo film musi przede wszystkim zaciekawiać, ale także poruszać i wywoływać jakieś reakcje.

Storyboard, to mapa, na której twórcy rozmieszczają wcześniej narysowane lub sfilmowane postaci w opisanych w scenariuszu sytuacjach i zdarzeniach i układają obrazy w logiczny ciąg, zachowujący chronologię skutków i przyczyn zdarzeń.

Storyboard to seria miniatur, które pokazują podział filmu, ilustrując kluczowe sceny i pokazując, jak będzie wyglądało ustawienie, kto będzie obecny w danej scenie i jakie działania będą miały miejsce. Jest często używany, jako makieta scen filmowych, teledysków, produkcji telewizyjnej itp. I można go tworzyć ręcznie lub przy użyciu cyfrowego medium.

Wbrew pozorom, im krótszy film, na przykład film reklamowy, tym więcej czasu twórcy poświęcają na najlepsze ułożenie storyboardu. Często trwają nad nim żywe dyskusje, zmierzające do ustalenia ostatecznego kształtu powstającego filmu. Żaden doświadczony reżyser na pewno nie zlekceważy wspólnego układania storyboardów, kiedy ścierają się różne poglądy i punkty widzenia, z czego po wypośrodkowaniu powstaje film trafiający do szerokiej widowni. A to właśnie jest celem wszystkich profesjonalnych twórców filmów reklamowych, explainer video, pokazów i kampanii promocyjnych, produkowanych także w Refugium Films.